Komitet Naukowy
Konferencji THT 2019

Uprzejmie prosimy o podanie poniższych informacji dla jak najlepszej organizacji Państwa pobytu w trakcie konferencji w Katowicach. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w Konferencji, z wyjątkiem kosztów dojazdu oraz zamówień indywidualnych, pozostają w gestii Komitetu Organizacyjnego.