THT® Conference

THT Fellows Course

6 March 2024

10:00 - 11:00

TAVI Patient selection

Rafał Wolny

Rafał Wolny

Bartosz Rymuza

Bartosz Rymuza

11:00 - 11:30

Imaging and preprocedural planning: Echocardiography

Patrycjusz Stokłosa

Patrycjusz Stokłosa

Piotr Ścisło

11:30 - 12:30

Procedural Planning: CT

Radosław Parma

14:00 - 14:45

Large bore access and closure in TAVI

Maciej Dąbrowski

Radosław Parma

14:45 - 15:00

Periprocedural pharmacotherapy in TAVI

Adam Witkowski

16:00 - 17:30

TAVI Simulators: SAPIEN 3 Ultra

Zenon Huczek

Radosław Parma

16:00 - 17:30

TAVI simulators: Acurate Neo

Michał Hawranek

Maciej Dąbrowski

16:00 - 17:30

TAVI Simulators: EvolutR

Zenon Huczek

Aleksander Araszkiewicz

Scroll to Top